Get your own Chat Box! Go Large!


ANA SAYFA
İLETİŞİM
ZİYARETÇİ FORMU
İSLAMİ SOHBET CHAT SEYMES CAMFROG
SANAL ALEM - SANAL ALEMDE SOHBETLE MEŞGUL SOFİLERE İTHAF
FAİZSİZ BANKACILIK SİSTEMİ
DİNİ SORULAR VE CEVAPLAR 1.BÖLÜM
DİNİ SORULAR VE CEVAPLAR - 2.BÖLÜM
DİNİ SORULAR VE CEVAPLAR 3.BÖLÜM
İSLAMİ TESTLER SORU VE CEVAP
İPEK YOLU DİNİ SORULAR VE CEVAPLAR
İSLAMİ SORULAR VE CEVAPLAR
SANAL ALEM - SANAL ALEM VE NEFS ÇIKMAZI - 2 -
ROBERTO GUITARRO MUSIC BOX LIST - ITALY
FREE WEBCAM CHAT PANEL
CAMERA WARE FREE VİDEO CHAT
İSLAMGREEN34 FREE WEBCHAT CONNECTION
İSLAMGREEN34 FREE WEBCHAT POWER
İSLAMİ SORULAR VE CEVAPLAR
http://www.zamanbitiyor.com/index.php/dini-bilgiler/bilgi/islami-sorular-ve-cevaplari-1.htmlBüyük islam İlmihali Ömer Nasuhi Bilmen Oku-İndir ARAPÇA GÖRSEL EĞİTİMİ VİDEO GALERİ TOPLAM 18 DERS İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN TECVİD ÖĞRENİYORUM GÖRSEL TECVİD EĞİTİMİ VİDEO GALERİ TOPLAM 10 DERS İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Hatim Hatm-i ÅŸerif oku Dinle İndir Videolu Kur'an- Kerim Dinleyin mp3 Formatında İndirin Kuran Dinle İndir Namaz Hocası Namaz Kılmayı Öğreniyorum
İslamda Kadın Sorularla İslam İslamiyet İslami Dini Bilgiler Mübarek Günler ve Geceler
Online Hac Rehberine Gitmek için Tıklayın Şifalı Bitkiler ve Doğal Tedavi Yöntemleri Şifalı Bitkiler Rehberi Oku İndir İslamda Çocuk Çocuklar İçin Dini Bilgiler Çocuk Bölümü

1. Müslümanmısın?
Elhamdülillah Müslümanım.

 

2. Müslümanım demenin manası nedir?
Allah’ı bir bilmek, Kur’an-ı Kerim’i ve Muhammed Aleyhisselam’ı tasdik etmektir.

 

3. Ne zamandan beri Müslümansın?
Bela” dediğimiz zamandan beri Müslümanım.

 

4. “Bela” zamanı neye derler?
Misak’a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben “Elestü birabbiküm” yani (Ben sizin rabbiniz değil miyim ?) diye sordu. Onlar da “Bela” (Evet Rabbimizsin) dediler. O zamandan beri Müslümanım demektir.

 

5. Rabbin kimdir?
Allah

 

6. Seni kim yarattı?
Allah

 

7. Sen kimin kulusun ?
Allah’ın kuluyum.

 

8. Allah kaçtır diyenlere ne dersin?
Allah birdir derim.

 

9. Allah’ın bir olduğuna delilin nedir?
Sure-i İhlas’ın ilk ayeti kerimesidir.

 

10. Bunun manası nedir?
Sen söyleki ey Habibim Allah birdir, demektir.

 

11. Allah’ın varlığına akli delilin nedir?
Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır.

 

12. Allah’ın zatı hakkında düşünce caiz midir?
Caiz değildir. Çünkü akıl Allah’ın zatını anlamaktan acizdir. Allah’ın ancak sıfatı hakkında düşünülür.

 

13. İman-ı yeis nedir?
Firavun gibi ölürken iman etmektir.

 

14. Bu iman muteber midir?
Değildir.

 

15. Tevbei yeis nedir?
İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir.

 

16. Bu tevbe muteber midir?
Muteberdir.

 

17. Dinin hangi dindir?
İslam dinidir.

 

18. Kitabın hangi kitaptır?
Kur’an’dır.

 

19. Kıblen neresidir?
Kabe-i Muazzamadır.

 

20. Kimin zürriyetindensin?
Adem Aleyhisselam’ın zürriyetindenim.

 

21. Kimin milletindensin?
İbrahim Aleyhisselam’ın milletindenim.

 

22. Kimin ümmetindensin?
Muhammed Aleyhisselamın.

 

23. Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor?
Mekke’de doğdu. Elli yaşından sonra Medine’ye hicret etti. Şimdi Medine’de “Ravza-i Mütaharra”sındadır.

 

24. Peygamberimizin kaç adı vardır?
Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud.

 

25. Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir?
Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem’dir.

 

26. Peygamberimizin babasının adı nedir?
Abdullah’tır.

 

27. Annesinin adı nedir?
Amine’dir.

 

28. Süt annesinin adı nedir?
Halîme Hatun’dur.

 

29. Dedesinin adı nedir?
Abdülmüttaliptir.

 

30. Peygamberimiz kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik geldi?
40 yaşında.

 

31. Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?
23 sene peygamberlik yaptı.

 

32. Fani hayatı kaç yaşında sona erdi?
63 yaşında sona erdi.

 

33. Peygamberimizin kaç kızı vardı?
Dört kızı vardı. 1) Zeynep 2) Rukiyye 3) Ümmü Gülsüm 4) Fatıma (r.a.)’dir.

 

34. Peygamberimizin kaç oğlu doğdu?
Üç oğlu oldu. 1) Kasım 2) Abdullah (Diğer adı Tayyip) 3) İbrahim (r.a) hazretleridir.

 

35. Ezvac-ı Tahiratı yani Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın?
Sayarım. 1) Hazret-i Hadice 2)Hazret-i Sevde 3) Hazret-i Aişe 4)Hz. Hafsa 5) Hz. Zeynep b.Huzeyme 6) Hz. Ümmi Seleme 7) Hz. Zeynep binti Cahş Hz. Cuveyriye 9) Hz. Ümmü Habibe 10) Hz. Safiyye 11) Hz. Meymune 12) Hazreti Mariye, (radıyallahü anhüm) validelerimiz. Bunlardan Hz. Hadice (r.a.) validemiz peygamberimizin ilk zevcesidir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.

 

36. Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız?
Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam’ı yaymaktır.

 

37. Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?
Hz. Aişe (r.a)’dır.

 

38. Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?
Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem’dir.

 

39. Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır?
İki torunu vardır :1) Hasan 2) Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir.

 

40. Bunlar kimin çocuklarıdır?
Hz. Ali ve Hz. Fatıma (r.a.)’nındır.

 

41. Peygamber kime denir?
Ahkam-i ilahiyeyi insanlara tebliğ içinAllah’ın vazifelendirdiği zata denir.

 

42. Allah tarafından mahlukata gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?
Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre yüz yirmi dört bin, bir rivayete göre, iki yüz yirmi dört bin.

 

43. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?
Yirmisekiz.

 

44. İsimlerini sayarmısınız?
Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyup, Şuayp, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Zekerriyya, Yahya, İsa, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratıdır. Üzeytr, Lokman ve Zülkarneyn (aleyhimüsselam) hazretlerine bazıları velidir, demişlerdir.

 

45. Peygamberimiz kaç tarihinde doğdu ve kaç tarihinde vefat etti?
Tarih Milâdî 571, Nisan ayının yirmisi; Fil Vak’asından elli veya elli beş gece sonra. Kamerî aylardan Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi doğdu. Tarih: Hicretin 11. senesi, Rebiülevvel ayının on ikisi, Pazartesi günü. Milâdî 8 Haziran 632 vefat etti.

 

46. Melek nedir?
Allah’ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibadet eden günahsız varlıklardır.

 

47. Dört büyük melek hangileridir?
Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail (A.S.)

 

48. Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir?
Tevrat Musa (A.S.), Zebur Davud (A.S.), İncil İsa (A.S.), Kur’an-Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine inmiştir.

 

49. Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?
Cenab-ı Hakk’ın, dört kitaptan başka Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Adem (A.S.) 10, Şit (A.S.) 50, İdris (A.S.) 30, İbrahim (A.S.) ise 10 suhuf verilmiştir.

 

50. Mezhep kaçtır?
İkidir.

 

51. Nelerdir?
İtikatta mezhep, amelde mezhep.

 

52. İtikattaki mezhep imamları kaçtır ve kimlerdir?
İkidir. İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü’l Hasani’l Eşari Hazretleridir.

 

53. Amelde mezhep kaçtır ve nelerdir?
Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.

 

54. İtikatta mezhebin nedir?
Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir.

 

55. Amelde mezhebin nedir?
Hanefi mezhebidir.

 

56. Bizi itikattaki mezhebimizin imamı kimdir?
Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir.

 

57. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine mensup olanların itikatta imamları kimdir?
Ebü’l Hasani’l Eşari Hazretleridir.

 

58. İmam Ebu Muhammed Matüridi nerelidir, ne zaman vefat etmiştir?
Semerkand’ın Maturid köyündendir. Türktür. Hicri (333) tarihinde vefat etmiştir.

 

59. İmam Ebü’l Hasani’l Eşari Hazretleri nerelidir? Ne zaman vefat etmiştir?
Basra’lı olup Hicri (324) tarihinde vefat etmiştir.

 

60. Namazın kazaya kalmasının meşru sebepleri kaçtır, sayarmısınız?
Üçtür. A) Uyku B) Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak C) Unutmak.

 

61. Kaç tane kandil vardır, nelerdir?
Beş tane kandil vardır.

 

 

Mevlid Kandili : Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir.
Regaib Kandili : Hz. Amine’nin Peygamberimize hamile olduğunu anladığı gecedir.
Mirac Kandili : Peygamberimizin, ilahi saltanatı seyretmek üzere Allah’ın daveti ve gücü ile bir mucize olarak göklere ve daha nice alemlere seyahat ettiği gecedir.
Berat Kandili : Kur’an-ı Kerim’in levh-i mahfuzdan sema-i dünyaya indirildiği, insanların bir senelik hayat ve rızıklarının gözden geçirildiği, müslümanların af ve lütuflara nail olduğu gecedir.
Kadir Gecesi : Kur’an-ı Kerim’in dünya semasındanPeygamberimize indirilmeye başladığı gecedir.
Büyük islam İlmihali Ömer Nasuhi Bilmen Oku-İndir ARAPÇA GÖRSEL EĞİTİMİ VİDEO GALERİ TOPLAM 18 DERS İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN TECVİD ÖĞRENİYORUM GÖRSEL TECVİD EĞİTİMİ VİDEO GALERİ TOPLAM 10 DERS İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Hatim Hatm-i ÅŸerif oku Dinle İndir Videolu Kur'an- Kerim Dinleyin mp3 Formatında İndirin Kuran Dinle İndir Namaz Hocası Namaz Kılmayı Öğreniyorum
İslamda Kadın Sorularla İslam İslamiyet İslami Dini Bilgiler Mübarek Günler ve Geceler
Online Hac Rehberine Gitmek için Tıklayın Şifalı Bitkiler ve Doğal Tedavi Yöntemleri Şifalı Bitkiler Rehberi Oku İndir İslamda Çocuk Çocuklar İçin Dini Bilgiler Çocuk Bölümü
  • Alimlerimizi Tanıyalım; İbrahim Bedrettin Elmalı Kimdir?
  • Fıkıh Terimleri Fıkhi Terimler Kitap Özeti
  • Fıkıh Mezhepleri Fıkhi Mezhepler Kitap Özeti
  • İstiâze Nedir Nasıl ve Ne Zaman Okunur
  • İstiâze Nedir Nasıl ve Ne Zaman Okunur
  • Alimlerimizi Tanıyalım; İbrahim Bedrettin Elmalı Kimdir?
  • Fıkıh Terimleri Fıkhi Terimler Kitap Özeti
  • Fıkıh Mezhepleri Fıkhi Mezhepler Kitap Özeti
  • İstiâze Nedir Nasıl ve Ne Zaman Okunur

İslami Sorular ve Cevapları 1

| 12 Kasım 2011 Yorum Yok
 
İslami Sorular ve Cevapları 1

 

İslami Sorular ve Cevapları 2

 

DİĞER SAYFALAR
1 2 3 4 5 6

31. Yatmadan önce nasıl dua edersin?
31. Allah’ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. Sana güvendim. Senden başka sığınılacak kimse yoktur.
 
32. Gece gördüğümüz güzel rüyaları bize kim gösterir?
32. Allah gösterir.

33. Sabah uyandığında nasıl dua edersin?
33. “Beni uyuttuktan sonra uyandıran Allah’ım, sana şükürler olsun!

34. Sabahleyin annene, babana, evdeki diğer büyüklere, kardeşine ne dersin?
34. Hayırlı sabahlar, derim.

35. Sen en çok kimi seversin?
35. Allah’ı severim.

36. Sonra kimi?
36. Peygamber’i.

37. Daha sonra?
37. Annemi, babamı.

38. Peygamberimizi neden anne ve babamızdan daha fazla severiz?
38. Çünkü o, Allah’ın en çok sevdiği insandır.

39. Namaz nerede kılınır?
39. Evde, camide ve temiz olan her yerde.

40. Evde kılınan namaz mı, yoksa camide kılınan mı daha değerlidir?
40. Camide kılınan namaz daha değerlidir.

41. Camide namaz kıldıran kimseye ne denir?
41. İmam denir.

42. İmamın namaz kıldırmak için durmuş olduğu yere ne denir?
42. Mihrab denir.

43. Haftada kaç gün vardır?
43. Bir haftada yedi gün vardır.

44. Hangi gün müslümanların kutsal günüdür?
44. Cuma günü.

45. Cuma günü ne yaparız?
45. Duş alır, en yeni elbisemizi giyer camiye gider, cuma namazı kılarız.

46. Cuma günü Hocanın camide konuşma yaptığı yüksek yere ne denir?
46. Minber.

47. Cuma günü Hocanın minberden yaptığı konuşmaya ne denir?
47. Hutbe.

48. Minare nedir?
48. Caminin gökyüzüne doğru uzanan kısmına minare denir.

49. Minare neye benzer?
49. Kaleme benzer.

50. Minarede ne yapılır.
50. Ezan okunur.

51. Ezan okuyan kimseye ne denir?
51. Müezzin denir.

52. Peygamberimizin müezzini kimdi?
52. Hz. Bilal.

53. Namaza ne diyerek başlanır?
53. “ALLAHU EKBER” diyerek.

54. “ALLAHU EKBER” ne demektir?
54. “EN BÜYÜK ALLAH” demektir.

55. “LA İLAHE İLLALLAH” ne demektir?
55. Allah birdir. “ALLAH’TAN BAŞKA İLAH YOKTUR” demektir.

56. Dua nedir? Niçin yapılır?
56. Verdiği nimetler için Allah’a şükretmek, kusurlarımız için ondan af dilemek, bizi koruması ve bize yardım etmesi
      için ellerimi açıp O’na yalvarmaktır.

57. Seccade nedir?
57. Üzerinde namaz kıldığımız örtü.

58. Namaz kılmadan önce ne yapılır?
58. Abdest alınır.

59. Namazda önce ne okunur?
59. Sübhaneke okunur.

 

 

60. Sübhanekeden sonra?
60. Fatiha süresi okunur.


EkleBunu Sosyal Paylaşım Butonu

Bu Yazı Toplam - 591 - Defa Okundu

Benzer KonularYorum Yapın

 

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Dizayn ve Türkçeleştirme: USTAD053 |
 Copyright © 2007 - 2011 - İslami Düşünce ve Bilgi Platformu | Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Kopyalanamaz ve Kullanılamaz. | İslam | İman | Kur'an | Fıkıh | Hadis
  Sitemap | Web İstatistik | Resimli Yemekler
 
 
                       
 
 

Bugün 2 ziyaretçi (17 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol