Get your own Chat Box! Go Large!


ANA SAYFA
İLETİŞİM
ZİYARETÇİ FORMU
İSLAMİ SOHBET CHAT SEYMES CAMFROG
SANAL ALEM - SANAL ALEMDE SOHBETLE MEŞGUL SOFİLERE İTHAF
FAİZSİZ BANKACILIK SİSTEMİ
DİNİ SORULAR VE CEVAPLAR 1.BÖLÜM
DİNİ SORULAR VE CEVAPLAR - 2.BÖLÜM
DİNİ SORULAR VE CEVAPLAR 3.BÖLÜM
İSLAMİ TESTLER SORU VE CEVAP
İPEK YOLU DİNİ SORULAR VE CEVAPLAR
İSLAMİ SORULAR VE CEVAPLAR
SANAL ALEM - SANAL ALEM VE NEFS ÇIKMAZI - 2 -
ROBERTO GUITARRO MUSIC BOX LIST - ITALY
FREE WEBCAM CHAT PANEL
CAMERA WARE FREE VİDEO CHAT
İSLAMGREEN34 FREE WEBCHAT CONNECTION
İSLAMGREEN34 FREE WEBCHAT POWER

 

DİNİ SORULAR VE CEVAPLAR - 2.BÖLÜM 
 

http://www.raumhoca.com/islam/dini-sorular-ve-cevaplar-dini-kisa-bilgiler.html

 

01 Annesiz ve babasız olarak yaratılan kadın kimdir? 
01 Hz Havva annemiz 
02 Hz İbrahim (as)'in ilk hanımı kimdir? 
02 Hz Sâre 
03 Hz İbrahim (as) Sâre'den sonra kimi nikâhına almıştır? 
03 Hâcer validemizi 
04 Hz Hâcer kimin annesidir? 
04 Hz İsmail'in 
05 Hz Sâre, yaşlılık döneminde kimi doğurmuştur? 
05 Hz İshak'ı 
06 Hz Asiye kimin hanımıydı? 
06 Fir'avun'un 
07 Hangi peygamberlerin hanımları kendilerine iman etmemiştir? 
07 Hz Nuh ve Hz Lüt'un 
08 Hz Meryem'in anne ve babasının isimleri? 
08 Annesi Hanne, babası İmran 
09 Hz Meryem, hangi peygamberi babasız olarak dünyaya getirmiştir? 
09 Hz İsa'yı 
10 Peygamber olmadığı halde, Hz Cebrail ile konuşma şerefine nail olan kadın kimdir? 
10 Hz Meryem 
11 Hz Meryem'in teyzesi kimdi? 
11 Hz Zekerriya'nın hanımı, Hz Yahya'nın annesi İşa 
12 Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın kimdir? 
12 Hz Meryem 
13 Peygamberimiz (sav) „Dünya kadınlarının efendisi dört kadındır“ buyurmuştur Kimdir bu kadınlar? 
13 Meryem, Asiye, Hatice ve Fatıma 
14 Onbeş yıl peygamberlikten önce, on yıl da peygamberlikten sonra olmak üzere Rasülullah (sav) ile 
yirmi beş yıl süren bir evlilik yaşayan validemiz kimdir? 
14 Hz Hatice (ranha) validemiz 
15 Hz Hatice validemiz Peygamberimizle evlendiğinde kaç yaşında idi? 
15 Kırk yaşındaydı 
16 Rasülullah (sav)'ın, İbrahim dışındaki tüm çocuklarının annesi kimdir? 
16 Hz Hatice (ranha) validemiz 
17 Hz Peygamber (sav) efendimiz Hz Hatice’nin vefatından sonra kiminle evlenmiştir? 
17 Abdişemsoğullar kabilesinden, yaşlı ve dul bir hanım olan SEVDE (ranha) ile evlenmiştir 
18 Hz Sevde (ranha) annemiz, Rasülullah (sav) ile kaç sene evli kaldı? 
18 Hz Sevde (ranha), validemiz, hicretin birinci yılında vefat edinceye kadar,
beş sene Peygamberimizle birlikte yaşadılar 
19 Sevde’den sonra Peygamberimiz kendisiyle evlenmiştir Babası HzEbubekir (ra) dır 
Fıkıhta, ilimde, tıpta, şiir’de ve etkili hitabette ondan daha ileride bir kadın görülmemiştir 
Ramazan ve Kurban bayramları hariç tüm yılı oruçlu olarak geçiren, hicri 58 yılında, 
Ramazan ayında 68 vefat eden bu hanımı tanıyor musunuz? 
19 Hz Aişe (ranha) validemiz 
20 HzAişe ile evlendiğinde Peygamberimiz kaç yaşındaydı? 
20 53 yaşındaydı

DİNİ SORULAR VE CEVAPLAR - 2.BÖLÜM

http://www.agam-islam34.tr.gg

http://www.raumhoca.com/islam/dini-sorular-ve-cevaplar-dini-kisa-bilgiler.html

Türklerin İlk defa Müslüman olmasına sebep olan ve Arap-Türk Ordularının
birlikte Çin Ordusuna karşı yapmış oldukları savaşın adı nedir ?
Talas savaşı
" Konstantiniyye elbet fetholunacaktır onu fetheden komutan ne güzel komurtandır
onu fetheden asker ne güzel askerdir " hadis-i şerifinin tecellisine nail olan komutan
kimdir ve Konstantiniyye kaçyılında fetholunmuş
Fatih Sultan Mehmet - 1453

Hz Yusuf (as) kaç sene zindanda kaldı>7 yıl
Hz yusuf’un babası kimdir >Yakub (as)
Hz Şit'e (as) gelen sahife sayısı>50
Hz, Pegamber (sav) efendimizin süt annesi>Halime hatun
Hz Adem (as)ın oglu ve ikinci peygamber kimdir>hzŞit
Hz Aişe hangi şehirde gömülüdür>Medine
Hz Aişe'nin gömülü oldugu kabristanın ismi nedir>Cennetül baki
Hz Aişe'ye Peygamber (sav) efendimizin verdigi lakab>Humeyra
Hz Ali (kv) Kendisini azad ettigi halde, Şehadetine kadar o’ nun hizmetinde bulunmuş kölesi>Kanber
Hz Ali ile hz Aişe taraftarlari arasında gerçekleşen çatışma>Cemel vakasi
Hz Ali'nin lakabı>Murteza
Hz Dâvud (as) Zamanında yaşamıs, "amâlika" kralının adı>calut
Hz Ebubekir (ra),hz Ömer (ra), hzOsman(ra) ve hz Ali(kv)'nin tamamını zikretmek için kullanılan bir tabir>Hulefa-i raşidin>
Hz Hacer validemiz Mekke topraklarnda oglu İsmail’e (as) su aramak için Safa ve Merve tepelerinde koşup dururken, bıraktığı yerde kendi kendine ayaklarını yere vurarak eşinen hz İsmail’in ayakları altından Allah (cc)’ın izni ile çıkan ve bugün dahi müslümanların faydalanıp içtigi, tüm hacıları doyuran, şifalı, bereketli, bu gün yer itibariyle Kabe’nin altından çıkan suyun adı nedir>Zemzem
Hz Hamza (ra)’ ın « şehidlerin efendisi » manasında bir unvanı>Seyyidus Şuheda
Hz Hamza (ra)’ yı sehid etti, Mekke’ nin fethinde ise musluman olmakla şereflendi Kimdi bu sahabe>Vahşi
Hz Hasan (ra)’ın “guzide ve seçkin” manasına gelen lakabı>Mucteba
Hz Hatice hangi şehirde gömülüdür>Mekke
Hz Huseyinin şehid edildigi yer>Kerbela
Hz Hûd döneminde âd kavminin lideri kimdi>Şeddad
Hz İbrahim (as)'ın babası>Azer
Hz Ibrahim (as) kaç yaşında vefat etti>175
Hz Ibrahim'in lakabı>Halilullah
Hz Ilyas (as)'ın devamlı yanında olmuş ve ondan sonra yerine israil ogullarına peygamber olmuş olan peygamber kimdir>hzElyesa
Hz Isa (as)’in getirdigi dine inanan kimse, hristiyan, nasrani>isevi
Hz Isa (as)'ın Kur'an'daki adı nedir>Mesih
Hz Isa kac yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik verilmis>30
Hz Isa'nin 12 havarisinin oncusu>petrus
Hz Isa’ ya verilen kitap>incil
Hz Lut (as)’ın gönderildigi şehir hangisidir>Semud
Hz Meryem'in babasından ve onun mensup oldugu aileden söz eden sûre>Al-i imran
Hz Meryem’in bakımını üstlenen peygamber kimdir>Zekeriyya (as)
Hz Muhammed (sav) vefaat yaşı>63
Hz Muhammed (sav)'in diger adı Bu isim incil'de zikredilmiştir>Ahmed
Hz Muhammed (sav)in ailesine ne ad verilir>Ehlibeyt
Hz Muhammed (sav) Hz Nuh (as), hz Ibrahim (as), hz Musa (as) Ve hzIsa (as)’ beraberce verilen bir unvan>Ulul azm peygamberler
Hz Muhammed (sav) kaç yaşında evlendi>25
Hz Muhammed'e (sas) gelen ilk emir (türkçesi)>oku
Hz Muhammed'in (sav) ilk çocugunun ismi nedir>Kasım
Hz Muhammed'in (sav) ölümünden sonra onun yerine geçen devlet başkanları ve dini liderlere ne denir>Halife
Hz Muhammedin (sav) Mekke'den Medine'ye göç etmesi>Hicret
Hz Muhammedin (sav) veda haccı ve hutbesini yaptığı tarih>632
Hz Muhammed’in (sav) miladî 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayıdır>Hicret
Hz Musa (as) Mısırdan nereye gitti>Medyen
Hz Musa (as)’ın abisi ve en büyük yardımcısı olan peygamber kimdir>Harun
Hz Musa (as)’İn kayınpederi kimdir>suayb
Hz Musa (as) Zamanında yaşamış ve sonradan irtidat etmiş olan ilim adamı>Belam ibni baura
Hz Musa (as)'ın kayınpederi kimdir>hz Şuayb
Hz Musa (as) ın kardeşinin ismi>harun
Hz Musa yı büyüten kadın>Asiye
Hz Musa'nın (as) Allah-u teala ile görüştüğü dağın adı>Tur-u sina
Hz Musanin Kuran'daki lakabı>Kelimullah
Hz Nuh (as) Döneminde şimdiki Musul Şehrinin bulundugu yerlerde kurulu olan Babil ülkesinin hukumdarlarına verilen ad>Nemrut
Hz Osman (Ranh) hangi ozelligiyle meşhurdur>Tilavet- Haya
Hz Osmanın (Ranh) lakabı>zinnureyn (iki nur sahibi)
Hz Peygamber (sav) Efendimiz hz Hatice'nin vefatından sonra kiminle evlenmiştir>hz Sevde
Hz Peygamber (sav) Veda haccını hicretin kaçıncı yılında yaptı>10

Hz Peygamber efendimiz (sav)’ın> “eger zeyd bin harise şehit olursa yerine Cafer bin ebu talip, oda şehit olursa komutanlıga abdullah bin revaha geçsin, sayet oda sehit olursa müslümanlar içlerinden birini seçsin” diyerek orduyu gönderdigi ve bu tüm söyledikleri seylerin gerçeklestigi savas hangisidir>mute savaşı
Hz Peygamberimize ilk iman eden çocuk kimdir>hz Ali (kv)
Hz Salih (as) Hangi kavme peygamber olarak gönderildi>Semut
Hz Yakubun babasının ismi>İshak (as)
Hz Yakup (as)’İn lakabı nedir>israil
Hz Zekeriyya (as)’In oglu olup hz Isa (as)’Dan önce gelen ve onunla aynı zamanda yaşayıp onun varlıgını ben-i israil’e bildirmiş, oda babası gibi kendi halkı tarafından şehit edilmiş olan peygamber kimdir>Yahya (as) 
Hz Ömer (ra)’ın müslüman olması kız kardeşi ve eniştesinin müslüman olduklarını ögrenip onları ve Rasulüllah (sav)’I öldürmek niyetiyle gelirken eniştesinin evinin yakınında duydugu kur’an’dan etkilenmesi sonucunda olmustur Hatta onları dövmesine ragmen yine de tekrar dinledigi eniştesinin okudugu surenin ismini söyleyiniz>taha>taha suresi
Hz Ömer (ra)’In Sad bin ebi Vakkas komutasında 8000 müslümani 60000 kafire karşı gönderdigi ve İran ordusu komutanı calinus’la, rüstem’i öldürerek kazanılan savaş hangisidir>kadisiye savasi>kadisiye
Hz Ömer'in lakabi>Faruk
Hz İbrahim (as)’İn sünneti nedir>sünnet
Hz İsa (as)’İn Kur’an’daki adı nedir>Mesih
HzAdem ile HzHavva nın cennetten çıkarıldıktan sonra buluştukları yer>Arafat
Hzibarahim (as)’in hanımı ve hzİsmal (as)’in annesi>Hacer
Hzibrahim (as)'in ateşe atarak yok etmek isteyen hükümdarın adı nedir>Nemrud
HzIsa 'nin dogumu hangi takvimin baslangıcı sayılır?>Miladi
HzIsa'ya kalleşlik eden havari?>Yahuda
HZMuhammed (sav) miladi takvime göre kaç yılında dogmuştur>571
HzMuhammeddin (sav) mensub oldugu kabile>Kureyş
HzMusa (as)’ın kavminden olan ve Kuran-ı Kerim’in 3 ayetinde adı geçen zenginlik ve zenginlige dayalı buyuklenmenin simgesi olan kişi>Karun
HzNuh (as) ın türbesi nerdedir?>Şırnak
HzPeygamber'in (sav) annesinin ismi>Amine binti vehb
Hzpeygambere salatu selam getirerek yapılan dua>Salvele
HzPeygamberin (sav) arkadaşlarına ne ad verilir>Ashab
HzPeygamberin (sav) sözleri veya o’nun fiil ve onaylarının sözle ifadesine ne denir>Hadis
HzPeygamber’i (sav) gören ve onunla sohbet eden müslümanlardır>Ashab
HzPeygamber’in (sav) vefatından sonra, herhangi bir asırda, bütün İslam müçtehitlerinin, dînî bir konuda ortak hüküm vermeleridir>İcma
HzPeygamber’in, (sav) Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen hükümlerin doğruluğunu kabul ve tasdik etmektir>İman
HzYakub'un(as) memleketi>Kenan
Hzİbrahim (as)ateşe atarak yok etmek isteyen hükümdarın adı nedir>Nemrud

http://www.islamiyet.gen.tr/islami_sorular/dini_sualler.php

 1. Müslümanmısın?
Elhamdülillah Müslümanım.

2. Müslümanım demenin manası nedir?
Allah'ı bir bilmek, Kur'an-ı Kerim'i ve Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmektir.

 3. Ne zamandan beri Müslümansın?
"Bela" dediğimiz zamandan beri Müslümanım.

 4. "Bela" zamanı neye derler?
Misak'a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben "Elestü birabbiküm" yani (Ben sizin rabbiniz değil miyim ?) diye sordu. Onlar da "Bela" (Evet Rabbimizsin) dediler. O zamandan beri Müslümanım demektir.

 5. Rabbin kimdir?
Allah

 6. Seni kim yarattı?
Allah

 7. Sen kimin kulusun ?
Allah'ın kuluyum.

 8. Allah kaçtır diyenlere ne dersin?
Allah birdir derim.

 9. Allah'ın bir olduğuna delilin nedir?
Sure-i İhlas'ın ilk ayeti kerimesidir.

10. Bunun manası nedir?
Sen söyleki ey Habibim Allah birdir, demektir.

11. Allah'ın varlığına akli delilin nedir?
Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır.

12. Allah'ın zatı hakkında düşünce caiz midir?
Caiz değildir. Çünkü akıl Allah'ın zatını anlamaktan acizdir. Allah'ın ancak sıfatı hakkında düşünülür.

13. İman-ı yeis nedir?
Firavun gibi ölürken iman etmektir.

14. Bu iman muteber midir?
Değildir.

15. Tevbei yeis nedir?
İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir.

16. Bu tevbe muteber midir?
Muteberdir.

17. Dinin hangi dindir?
İslam dinidir.

18. Kitabın hangi kitaptır?
Kur'an'dır.

19. Kıblen neresidir?
Kabe-i Muazzamadır.

20. Kimin zürriyetindensin?
Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindenim.

21. Kimin milletindensin?
İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim.

22. Kimin ümmetindensin?
Muhammed Aleyhisselamın.

23. Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor?
Mekke'de doğdu. Elli yaşından sonra Medine'ye hicret etti. Şimdi Medine'de "Ravza-i Mütaharra"sındadır.

24. Peygamberimizin kaç adı vardır?
Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud.

25. Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir?
Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem'dir.

26. Peygamberimizin babasının adı nedir?
Abdullah'tır.

27. Annesinin adı nedir?
Amine'dir.

28. Süt annesinin adı nedir?
Halîme Hatun'dur.

29. Dedesinin adı nedir?
Abdülmüttaliptir.

30. Peygamberimiz kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik geldi?
40 yaşında.

31. Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?
23 sene peygamberlik yaptı.

32. Fani hayatı kaç yaşında sona erdi?
63 yaşında sona erdi.

33. Peygamberimizin kaç kızı vardı?
Dört kızı vardı. 1) Zeynep 2) Rukiyye 3) Ümmü Gülsüm 4) Fatıma (r.a.)'dir.

34. Peygamberimizin kaç oğlu doğdu?
Üç oğlu oldu. 1) Kasım 2) Abdullah (Diğer adı Tayyip) 3) İbrahim (r.a) hazretleridir.

35.  Ezvac-ı Tahiratı yani Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın?
Sayarım. 1) Hazret-i Hadice 2)Hazret-i Sevde 3) Hazret-i Aişe 4)Hz. Hafsa 5) Hz. Zeynep b.Huzeyme 6) Hz. Ümmi Seleme 7) Hz. Zeynep binti Cahş Hz. Cuveyriye 9) Hz. Ümmü Habibe 10) Hz. Safiyye 11) Hz. Meymune 12) Hazreti Mariye, (radıyallahü anhüm) validelerimiz. Bunlardan Hz. Hadice (r.a.) validemiz peygamberimizin ilk zevcesidir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.

36. Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız?
Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam'ı yaymaktır.

37. Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?
Hz. Aişe (r.a)'dır.

38. Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?
Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem'dir.

39. Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır?
İki torunu vardır :1) Hasan 2) Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir.

40. Bunlar kimin çocuklarıdır?
Hz. Ali ve Hz. Fatıma (r.a.)'nındır.

41. Peygamber kime denir?
Ahkam-i ilahiyeyi insanlara tebliğ içinAllah'ın vazifelendirdiği zata denir.

42. Allah tarafından mahlukata gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?
Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre yüz yirmi dört bin, bir rivayete göre, iki yüz yirmi dört bin.

43. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?
Yirmisekiz.

44. İsimlerini sayarmısınız?
Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyup, Şuayp, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Zekerriyya, Yahya, İsa, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratıdır. Üzeytr, Lokman ve Zülkarneyn (aleyhimüsselam) hazretlerine bazıları velidir, demişlerdir.

45. Peygamberimiz kaç tarihinde doğdu ve kaç tarihinde vefat etti?
Tarih Milâdî 571, Nisan ayının yirmisi; Fil Vak’asından elli veya elli beş gece sonra. Kamerî aylardan Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi doğdu. Tarih: Hicretin 11. senesi, Rebiülevvel ayının on ikisi, Pazartesi günü. Milâdî 8 Haziran 632 vefat etti.  

46. Melek nedir?
Allah'ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibadet eden günahsız varlıklardır.

47. Dört büyük melek hangileridir?
Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail (A.S.)

48. Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir?
Tevrat Musa (A.S.), Zebur Davud (A.S.), İncil İsa (A.S.), Kur'an-Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine inmiştir.

49. Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?
Cenab-ı Hakk'ın, dört kitaptan başka Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Adem (A.S.) 10, Şit (A.S.) 50, İdris (A.S.) 30, İbrahim (A.S.) ise 10 suhuf verilmiştir.

50. Mezhep kaçtır?
İkidir.

51. Nelerdir?
İtikatta mezhep, amelde mezhep.

52. İtikattaki mezhep imamları kaçtır ve kimlerdir?
İkidir. İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleridir.

53. Amelde mezhep kaçtır ve nelerdir?
Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.

54. İtikatta mezhebin nedir?
Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir.

55. Amelde mezhebin nedir?
Hanefi mezhebidir.

56. Bizi itikattaki mezhebimizin imamı kimdir?
Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir.

57. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine mensup olanların itikatta imamları kimdir?
Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleridir.

58. İmam Ebu Muhammed Matüridi nerelidir, ne zaman vefat etmiştir?
Semerkand'ın Maturid köyündendir. Türktür. Hicri (333) tarihinde vefat etmiştir.

59. İmam Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleri nerelidir? Ne zaman vefat etmiştir?
Basra'lı olup Hicri (324) tarihinde vefat etmiştir.

60. Namazın kazaya kalmasının meşru sebepleri kaçtır, sayarmısınız?
Üçtür. A) Uyku B) Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak C) Unutmak.

61. Kaç tane kandil vardır, nelerdir?
Beş tane kandil vardır.

Regaib Kandili : Hz. Amine'nin Peygamberimize hamile olduğunu anladığı gecedir.
Mirac Kandili : Peygamberimizin, ilahi saltanatı seyretmek üzere Allah'ın daveti ve gücü ile bir mucize olarak göklere ve daha nice alemlere seyahat ettiği gecedir.
Mevlid Kandili : Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir.
Berat Kandili : Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan sema-i dünyaya indirildiği, insanların bir senelik hayat ve rızıklarının gözden geçirildiği, müslümanların af ve lütuflara nail olduğu gecedir.

Kadir Gecesi : Kur'an-ı Kerim'in dünya semasındanPeygamberimize indirilmeye başladığı gecedir.


Bugün 2 ziyaretçi (19 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol